Idź do spisu treści

Menu główne

"Miłosierdzie Boże zmienia serce człowieka i pozwala mu doświadczyć wiernej miłości, sprawiając, że i on staje się zdolny do miłosierdzia."
Papież Franciszek


SPRAWOZDANIE Z
III MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU RECYTATOTSKIEGO
pt. „WIERSZOWANIE, RYMOWANIE – mądrych rzeczy nauczanie”  
27.04.2017r.


Cele konkursu:
- przybliżenie dzieciom poezji polskich poetów, autorów bajek
i wierszy dla dzieci;
- uwrażliwienie dzieci na ponadczasowe, życiowe prawdy, przenoszone
w słowie pisanym z pokolenia  na pokolenie;
- ukazanie piękna wierszowanej/rymowanej mowy ojczystej;
- prezentacja uzdolnień aktorskich dzieci: zachęcenie ich do zabawy słowem, uwrażliwienie na odpowiednią artykulację, ale również możliwość wykorzystania potęgi głosu w melodyczności prezentowanego wiersza (odpowiednim akcencie, rytmie i intonacji).


Regulamin:
- Konkurs adresowany był do dzieci 6 i 7 letnich z Przedszkolnych „Oddziałów Zerowych”.
- Z każdej placówki mogła wystąpić 4 dzieci ze wszystkich grup „zerowych”
w sumie.
- Wybrany do konkursu wiersz miał być autorstwa polskiego poety/pisarza dziecięcego i zawierać w sobie życiową wskazówkę opartą o przygody/losy wybranego zwierzęcia lub zwierząt.
- Konkurs w całości przewidziany był na dzień: 27.04.2017r.
- Wyniki konkursu ogłoszone zostały w tym samym dniu po naradzie jury
i wypisaniu dyplomów. Przewodnicząca jury podsumowała konkurs, podziękowała występującymi w nim dzieciom i przyznała adekwatne do miejsca dyplomy, a przedszkole nagrody.

Kryteria oceny:
- dobór wiersza polskiego autora, z morałem, zawierający życiową wskazówkę opartą o przygody/losy wybranego zwierzęcia lub zwierząt;
- zrozumienie treści recytowanego wiersza, ukazana poprzez grę aktorską: modelowanie głosu, odpowiednią artykulację i dykcję.

Wyniki:
W konkursie wzięło udział 7 przedszkoli:
1. Niepubliczne Przedszkole „Tuptusie” – 3 dzieci;
2. Niepubliczne „Zielone Przedszkole” z Nawojowej Góry – 3 dzieci
3. Niepubliczne Przedszkole Językowe „Akademia Małych Tygrysków” –
2 dzieci (2 nie dotarła z powodu choroby);
4. Publiczny Punkt Przedszkolny w Rudnie – 1 dziecko;
5. Przedszkole Samorządowe w Krzeszowicach – 5 dzieci (wyjątkowo, za zgodą Dyrekcji naszego przedszkola);
6. Przedszkole Samorządowe w Tenczynku – 2 dzieci;
7. Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Krzeszowicach – 4 dzieci;
W sumie w konkursie wystąpiła 20 dzieci.

 Skład Jury:
Przewodnicząca:
P. mgr Donata Baczmańska – polonista ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach;
Członkowie:
P. mgr Barbara Grabowska – przedstawiciel Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krzeszowicach;
P. mgr Maria Walnecik – emerytowany nauczyciel polonista.
 Laureaci:

I miejsce: Zuzanna Zając z Zielonego Przedszkola w Nawojowej Górze.  
II miejsce: Dominika Wiatr z Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Krzeszowicach;
III miejsce: Marlena Wróbel z Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Krzeszowicach;
Wyróżnienia:
1. Aleksandra Bujak z Przedszkola Samorządowego w Tenczynku;
2. Kinga Kawala z Publicznego Punktu Przedszkolnego w Rudnie.
Wszyscy laureaci oraz uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe za trud włożony w przygotowanie się do konkursu i sam występ.


           

Organizator konkursu:
Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w Krzeszowiacach

Koordynator konkursu:
mgr Dorota Wicher
– logopeda przedszkolny 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego